•  
  •  

Jachtbouw informatie over luxe zeil- en motorjachten - Yacht building

Het Jacht

Statenjacht Utrecht

Statenjacht Utrecht

Dit scheeps-type heeft niet voor niets de naam Jacht gekregen. De kleine lichte schepen werden ingezet om in ondiep water op de vijand / piraten te kunnen jagen en deze te kunnen achtervolgen op plaatsen waar de grote oorlogsbodems niet konden komen.

Voor het eerst werd de naam gebruikt voor de schepen die door prins Maurits op de Vlaamse kust werden gebruikt in de Tachtigjarige oorlog. Nadien ontwikkelde dit type zich tot een comfortabel vervoermiddel.

Nadat Koning Charles de II voor zijn terugkeer naar Engeland het jacht verkoos, werd het een symbool van rijkdom en aanzien. Het Statenjacht kwam in de 17e en 18e eeuw in gebruik, vooral bedoeld voor het vervoer van belangrijke personen en bleef bij de marine in gebruik tot 1843.

Het jacht, gebruikt door de gewone man voor recreatie, werd 'speeljacht' genoemd, welke geen specifiek scheepstype aangeeft, maar werd gebruikt voor ranke en snelle pleziervaartuigen met een kajuit.

Bronvermelding:

  • http://www.statenjacht.nl/ - Het Utrechts statenjacht
  • http://www.scheepvaartmuseum.nl/